دکوراسیون خانه ای از شیشه

نگاهی به نماهای مدرن و ساختمان‌های امروزی   شیشه و آهن نمادهای معماری مدرن هستند، اما وقتی حرف از خانه‌های «آینده» می‌شود، شیشه بر آهن می‌چربد و این شیشه...

ادامه مطلب