موضوع
آخرین اخبار

تغییرات آب‌وهوایی باعث گرم‌تر شدن زمین شده و محققان را مجبور به جستجوی راه‌هایی برای سازگار ساختن انسان‌ها با این تغییرات گرمایشی کرده است. به نقل از ساینس‌نیوز، محققان...

ادامه مطلب